Historia muzeum energetyki

W 2000 roku podczas posiedzenia Zarządu elektrowni Klemens Ścierski,
dyrektor Elektrowni „Łaziska” wystąpił z pomysłem stworzenia stałej ekspozycji dokumentującej historie zakładu.
W efekcie posiedzenia powołano zespół,
który pod przewodnictwem Zbigniewa Lorka przystąpił do działań organizacyjnych.
W gazecie zakładowej pojawiły się artykuły apelujące do byłych i obecnych pracowników elektrowni o pomoc w realizacji planu.
Na odpowiedź nie trzeba było długo czekać i zespół szybko się powiększył. Przedstawiciele zespołu odwiedzali podobne placówki ,
aby przyjrzeć się jak funkcjonują.
Wszystkie działania dotyczące muzeum były opisywane na łamach pisma „elektroŁaziska” i tak w szybki sposób muzeum otrzymało liczne eksponaty oraz chęć pracy przy jego tworzeniu.
Do końca roku muzeum nazbierało ponad 100 eksponatów.
Z czasem muzeum zyskało coraz większą liczbę zwiedzających,
wśród nich pojawiła się młodzież szkół powiatu mikołowskiego,
pracownicy pobliskich przedsiębiorstw i mieszkańcy pobliskich miast.
5 sierpnia 2002 roku w Elektrowni „Łaziska” pod przewodnictwem Stanisława Karpety doszło do utworzenia Komitetu Założycielskiego Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Energetyki.
Tego samego dnia uchwalono statut Towarzystwa i spośród 21 jego członków-założycieli wyłoniono pierwszy zarząd PTP Muzeum Energetyki.
W listopadzie 2002 roku PTP Muzeum Energetyki zostało oficjalnie zarejestrowane w sądzie i uzyskało osobowość prawną.
9 grudnia 2003 roku otworzono nową siedzibę muzeum o powierzchni ponad 500 m2 . W 2006 roku powstał Szlak Zabytków Techniki Województwa Śląskiego ,
do którego zostało włączone również Muzeum Energetyki.